Li-ion Tamer

Autonoom detectiesysteem voor vroegtijdig detecteren van falende lithium-ion batterijen.

product image
Li-Ion Tamer Gen3

Li-Ion Tamer detectiesysteem voor vroegtijdige detectie van falende lithium-ion batterijen