NEN - Nationale Normalisatie-instituut in Nederland

In Nederland is NEN het nationale normalisatie-instituut.

Normalisatie: slim kennis delen
Wie meedoet aan normalisatie, deelt zijn kennis om er samen met anderen voordeel uit te halen. Normalisatie streeft naar efficiënte, veilige, gezonde en duurzame producten en processen. Op een slimme manier worden meerdere belangen met elkaar verenigd.
NEN werkt in Europees (CEN, CENELEC en ETSI) en wereldwijd (ISO, IEC en ITU) verband aan economische groei en welzijn.

www.nen.nl